"Bedrijven groeien door van elkaar te leren"
Slider

Strategisch ondernemerschap is weten wat je wilt en kunnen realiseren wat je wilt

Met strategisch wordt bedoeld: het voorzien van ontwikkelingen en daarop inspelen in het voordeel van de onderneming. Ondernemerschap kent vele varianten, maar gaat er in essentie om dat men niet alleen ‘de dingen juist’ doet, maar ook ‘de juiste dingen’, ofwel de juiste keuzes maakt. Men houdt hierbij de focus op continuïteit, resultaat en waarde creatie. De EFBQ brengt bedrijven bij elkaar, zodat ze optimaal gebruik kunnen maken van elkaars kennis en ervaring.

EFBQ

De EFBQ bevordert, toetst en kwalificeert anticiperend ondernemerschap om bij te dragen aan een sterker bedrijfsleven in een snel veranderende wereld.

Dé benchmark

De deelnemende bedrijven bieden elkaar een benchmark op strategisch ondernemerschap en het anticiperend vermogen van de onderneming.

Verbeteren door te leren van anderen

De EFBQ faciliteert op diverse manieren in het realiseren van een versnelling en borging van continue verbetering van management en onderneming.