In verband met de Coronacrisis worden er in 2020 alleen online bijeenkomsten gehouden

Slider

Benchmark Meeting Marketing & Sales

Deze Benchmark Meeting is speciaal bedoeld voor directeuren en managers die op strategisch niveau verantwoordelijk zijn voor marketing en/of sales binnen de organisatie. Tijdens deze Table worden strategische topics besproken, zoals de afstemming tussen beide vakgebieden binnen één organisatie.

Benchmark Meeting Operations

Deze Benchmark Meeting is bedoeld voor de leden van het directie- of managementteam die op strategisch niveau verantwoordelijk zijn voor de operations, het voortbrengings- en dienstverleningsproces van de deelnemende onderneming.

Benchmark Meeting HRM

Deze bijeenkomst is speciaal voor directeuren en managers die op strategisch niveau verantwoordelijk zijn voor het HRM beleid van de onderneming. Tijdens de sessie gaan we in op welke veranderingen er zichtbaar zijn binnen het vakgebied en welke kansen en uitdagingen daaruit voort komen.

Benchmark Meeting Finance

Deze Benchmark Meeting is bedoeld voor de leden van het directie- of managementteam die op strategisch niveau verantwoordelijk zijn voor de financiële bedrijfsvoering van de deelnemende onderneming.

Benchmark Meeting Chief Executives

Deze Benchmark Meeting is bedoeld voor de hoogstverantwoordelijke directeur van de deelnemende bedrijven en is dus alleen toegankelijk voor DGA's, CEO's en Managing Directors. Tijdens deze bijeenkomst heeft de directeur de gelegenheid om strategische vraagstukken te bespreken met andere directeuren.