Benchmark Meetings

“Wij verbinden onze deelnemers met best practices”

Benchmark Meetings

“Wij verbinden onze deelnemers met best practices”

next arrow
previous arrow

Benchmark Meetings

Er zijn een aantal vaste momenten in het jaar, waarin deelnemers bij elkaar komen om de strategische vraagstukken aan elkaar voor te leggen en best practices te delen. Doel van de Benchmark Meetings is om de leden van de directie en het managementteam de kans te geven uit de operatie te stappen, inzicht te krijgen in branche overschrijdende bedrijfsprocessen en om van vakgenoten te leren. Deze bijeenkomsten, onder leiding van een ervaren gespreksleider, inspireren alle leden van het management om individueel uit te blinken.

Voor verschillende functiegroepen wordt een aantal keer per jaar een Benchmark Meeting op het eigen deelgebied georganiseerd, zoals onder meer voor Executive Owners, Sales, Marketing, Finance, Operatons en HRM. Het zijn kleinschalige bijeenkomsten waarin het uitwisselen van kennis en ervaringen zeer actief wordt gestimuleerd. Dit kunnen actuele ontwikkelingen op het betreffende vakgebied zijn en iedere manager komt met een eigen strategisch vraagstuk aan tafel. Ook voor specifieke actuele thema’s worden benchmark meetings georganiseerd. Tijdens de bijeenkomsten wordt een protocol gehanteerd om hoogwaardige gesprekken en de onderlinge vertrouwelijkheid te borgen. Voor een actueel overzicht vindt u onze agenda hier.

EFBQ

De business benchmark inspireert om individueel en als team uit te blinken.
Lees meer

Dé benchmark

Business kwalificatie betekent de juiste dingen doen met focus op waarde creatie voor de organisatie. Lees meer

Quickscan

Ontwikkelt en borgt u uw onderscheidend ondernemerschap voldoende? Neem contact op of vul de quickscan in.