Benchmark

“Best Practices uit verschillende branches bepalen de lat”

Benchmark

“Best Practices uit verschillende branches bepalen de lat”

next arrow
previous arrow

Business Benchmark

De business benchmark kwalificeert wat er al goed gaat en stimuleert verbeterpunten. Met een op maat gesneden roadmap, een toolbox met best practices, business reviews, gerichte business meetings met experts en 1-op-1 contacten met succesvolle voorbeelden van ondernemers, wordt er periodiek een spiegel voorgehouden in een proces van continue verbetering van bedrijfsresultaten en persoonlijke ontwikkeling.

De business benchmark groep bestaat uit maximaal 100 ambitieuze ondernemingen uit verschillende branches, die bereid zijn actief te participeren en hun best practices te delen. We hanteren een zorgvuldige selectieprocedure om de waarde van de benchmark groep te borgen en bieden exclusiviteit aan één deelnemer per branche.

Door zich te benchmarken herkennen organisaties waar ze al in uitblinken en waar eventuele verbeterpunten liggen. Het ijkpunt daarvoor is niet een minimumnorm of een gemiddelde, maar zijn de best practices van de business benchmark groep.

Doordat bedrijven en hun management zich door middel van de business benchmark groep spiegelen aan voorbeeldbedrijven uit andere branches, kunnen zij hun horizon verder verbreden, leren van ontwikkelingen in andere branches en een continue verbetering realiseren. Ook wanneer zij zelf gezien worden als voorloper in de eigen branche, houden bedrijven zich hierdoor scherp en kan het management het onderscheidend vermogen van de onderneming op de korte termijn verbeteren en op lange termijn borgen.

Lees verder:

EFBQ

De business benchmark inspireert om individueel en als team uit te blinken.
Lees meer

Dé benchmark

Business kwalificatie betekent de juiste dingen doen met focus op waarde creatie voor de organisatie. Lees meer

Quickscan

Ontwikkelt en borgt u uw onderscheidend ondernemerschap voldoende? Neem contact op of vul de quickscan in.