Benchmark centre

“Sleutel naar best practices en best bewaarde bedrijfsgeheimen”

Benchmark centre

“Sleutel naar best practices en best bewaarde bedrijfsgeheimen”

next arrow
previous arrow

Business Benchmark Centre

Het Business Benchmark Centre is hét kenniscentrum van de EFBQ, waar zowel de best practices als de verbeterpunten van alle aangesloten deelnemers, hun managers en de externe experts anoniem worden samengebracht. Deze ervaringen en inzichten worden gebruikt om de Business Qualification Standard® op een hoog en actueel niveau te houden. Ook verbindt het kenniscentrum ondernemingen op basis van hun strategische vraag met best practices van andere deelnemers.

Deelnemende bedrijven en hun managers worden gedurende het proces van continue verbetering begeleid en ondersteund door het Business Benchmark Centre. Dit begint bij de intake van een nieuwe deelnemer, waarbij een uitgebreide inventarisatie van de wensen en behoeften, meest relevante beleidsaspecten en verbeterpunten leidt tot een Business Qualification Roadmap op maat.

Het Business Benchmark Centre kan deelnemers adviseren bij het vinden van de meest relevante tools en geschikte sparringpartners of extra begeleiden in het kwalificatieproces. Op verschillende momenten in het proces wordt door het Business Benchmark Centre een Business Review gepland om de voortgang te borgen.

Een bedrijf kwalificeert zich voor onderscheidend ondernemerschap wanneer hij het strategisch kader heeft bepaald en weten door te vertalen in de relevante beleidsaspecten van de organisatie. Een bedrijf bepaalt uiteraard zelf waar de focus komt te liggen. Een manager kwalificeert zich voor onderscheidend ondernemerschap wanneer hij of zij op het eigen deelgebied door vakgenoten wordt herkend als best in class. Gedurende het Business Qualification Process zijn hier verschillende momenten voor, zoals een thema Benchmark Meeting of een Business Review.

Lees verder:

EFBQ

De business benchmark inspireert om individueel en als team uit te blinken.
Lees meer

Dé benchmark

Business kwalificatie betekent de juiste dingen doen met focus op waarde creatie voor de organisatie. Lees meer

Quickscan

Ontwikkelt en borgt u uw onderscheidend ondernemerschap voldoende? Neem contact op of vul de quickscan in.