Reviews

“Worden alle management kwaliteiten benut?”

Reviews

“Worden alle management kwaliteiten benut?”

next arrow
previous arrow

Business Qualification Reviews

In de Business Reviews borgen we de voortgang op het realiseren van het continue verbeterproces, die is vastgelegd in de Business Qualification Roadmap. Bij de reviews wordt gekeken hoe het verbeterproces verloopt, welke best practices actueel zijn en welke verbeterpunten nog beter aangesproken kunnen worden. Deze reviews vinden plaats met de directie of het gehele managementteam, afhankelijk van de gekozen route en aanpak. De uitkomst van deze reviews kunnen bijvoorbeeld een update of aanpassing van de Business Qualification Roadmap zijn. Zo wordt er voortdurend rekening gehouden met de actuele situatie bij het bedrijf en de externe omgeving.

Lees verder:

EFBQ

De business benchmark inspireert om individueel en als team uit te blinken.
Lees meer

Dé benchmark

Business kwalificatie betekent de juiste dingen doen met focus op waarde creatie voor de organisatie. Lees meer

Quickscan

Ontwikkelt en borgt u uw onderscheidend ondernemerschap voldoende? Neem contact op of vul de quickscan in.