"Voor een sterker bedrijfsleven in een internationale arena"
Slider

Disclaimer

De EFBQ besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar kan de correctheid van de informatie niet garanderen. De gebruiker moet er van bewust zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan vooraf op de hoogte wordt gebracht. De EFBQ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.

Auteursrecht

De EFBQ geeft de bezoeker van deze site de toestemming om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden onder de voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

Privacy

Persoonlijke gegevens die u eventueel aan de EFBQ verstrekt, worden opgenomen in de database van de EFBQ. Deze gegevens worden door de EFBQ gebruikt voor administratieve doeleinden. Voor onze uitgebreide privacy beleid kunt u hier terecht.

Allerlei

Ieder geschil met betrekking tot de site van de EFBQ valt onder de toepassing van de Nederlandse wetgeving.