Slider

EC-Standard® – Assessment

De European Classification Standard® [EC-Standard®] is een gestandaardiseerde management toetsing, gericht op strategisch ondernemerschap en het anticiperend vermogen van de onderneming. De EC-Standard® is de methodiek die ten grondslag ligt aan het EFBQ assessment.

Het EFBQ Assessment meet de onderbouwing en haalbaarheid van het gevoerde beleid, de conditie van de onderneming, samenhang en consistentie van de aansturing en in hoeverre het gevoerde beleid op een juiste wijze is afgestemd op de situatie en vraag van de markt. De organisatie wordt hierbij op meer dan 55 aspecten van de bedrijfsvoering vergeleken met de EFBQ benchmark, waarbij de norm bepaald wordt door de ‘best in class’, ofwel de hoogst behaalde score. Deze kan door een huidige getoetste deelnemer gehaald zijn, maar in sommige gevallen ook door deelnemers die ondertussen het netwerk verlaten hebben (>200 getoetste ondernemingen). Zij zijn de benchmark voor één of meerdere beleidsaspecten totdat er een nieuwe hoogste score is gerealiseerd door een nieuw getoetst bedrijf.

Begeleiding Assessment Centre

Bij het toepassen van de diverse management tools, oppakken van de suggesties uit het assessment...