Begeleiding Business Benchmark Centre

Bij het toepassen van de diverse management tools, oppakken van de suggesties uit het assessment is ook begeleiding beschikbaar vanuit het EFBQ Business Benchmark Centre. Dit is nadrukkelijk geen ‘consultancy’. Inzichten, kennis, ervaringen wordt anoniem gedeeld met deelnemende bedrijven, managers en toegevoegde experts.

Het EFBQ Business Benchmark Centre verzorgt de uitwisseling van best practices en waar nodig workshops, plenaire sessies en tussentijdse terugkoppeling op het toepassen van de methodieken. Hierbij is over het algemeen sprake van maatwerk en de ondersteuning is qua invulling afhankelijk van de wensen en behoeften van de betreffende (kandidaat)deelnemers.

Business Toolbox

Door de deelnemers in de EFBQ Business Benchmark Groep wordt een groot aantal management tools in de praktijk toegepast.