Begeleiding Assessment Centre

Bij het toepassen van de diverse management tools, oppakken van de suggesties uit het assessment is ook begeleiding beschikbaar vanuit het Assessment Centre. Dit is nadrukkelijk geen ‘consultancy’. Advies komt van de andere deelnemende bedrijven en managers.

Het Assessment Centre verzorgt de uitwisseling van best practices en waar nodig workshops, plenaire sessies en tussentijdse terugkoppeling op het toepassen van de methodieken. Hierbij is over het algemeen sprake van maatwerk en de ondersteuning is qua invulling afhankelijk van de wensen en behoeften van de betreffende (kandidaat)deelnemers.

Management Toolbox

Door de deelnemers in de EFBQ Referentiegroep wordt een groot aantal management tools in de praktijk toegepast.