EFBQ Benchmark Meetings

Doel van de EFBQ Benchmark Meetings is om de leden van de directie en het managementteam de kans te geven eens in de zoveel tijd uit de operatie te stappen, inzicht te krijgen in branche overschrijdende bedrijfsprocessen en om van vakgenoten te leren. Deze bijeenkomsten, onder leiding van een ervaren gespreksleider/voorzitter, ondersteunen de persoonlijke groei en ontwikkeling van ieder individueel mt-lid en bevorderen mede hierdoor het optimaal functioneren bij de uitoefening van hun functie en inbreng binnen het managementteam van hun bedrijf.

"Voor alle mt-leden op vele functiegebieden"

Voor de belangrijkste functiegroepen worden een aantal keer per jaar EFBQ Benchmark Meetings georganiseerd. Momenteel worden regelmatig de volgende Tables georganiseerd:

EFBQ Castle Sessions

Tijdens deze bijeenkomst wordt een specifiek thema besproken door de hoogst verantwoordelijke leden van de directie of het managementteam. Hierbij kunnen dan ook managers vanuit verschillende vakgebieden bij elkaar aan tafel komen, waarbij de verschillende invalshoeken een verdieping kunnen geven van het inzicht in het gekozen thema. Over het algemeen ligt bij dit soort bijeenkomsten de focus op actuele topics en belangrijke ontwikkelingen waar de ondernemingen in de huidige dynamische omgeving met te maken hebben.

EFBQ Round Table Executive Owners

Deze Round Table is uitsluitend toegankelijk voor de Directeur Grootaandeelhouders in het netwerk. Tijdens deze Table bespreken zij dan ook de typische strategische vraagstukken waar een DGA vroeger of later mee te maken krijgt, in aanvulling op de problematiek van een algemeen directeur. Voorbeelden hiervan zijn de opvolgingsproblematiek, financiering van de groei, de overgang van pionier naar een meer professionele organisatie en het borgen van de goede aspecten van de (familie-) cultuur tijdens deze overgang.

EFBQ Round Table Chief Executives

Deze Round Table is bedoeld voor de hoogst verantwoordelijke directeur van de deelnemende onderneming of werkmaatschappij en dus alleen toegankelijk voor de (algemeen) directeuren en de CEO’s in het EFBQ netwerk. Tijdens deze Table krijgt de directeur de kans strategische vraagstukken te bespreken met collega-directeuren.

EFBQ Round Table Sales

Deze Round Table is bedoeld voor de leden van het directie- of managementteam die op strategisch niveau verantwoordelijk zijn voor de verkoop van de deelnemende onderneming. Tijdens deze Table worden strategische topics besproken, zoals klantsegmentatie, klantbenadering, structuur en aansturing van de verkooporganisatie, verkoopkanalen en CRM.

EFBQ Round Table Marketing

Deze Round Table is bedoeld voor de leden van het directie- of managementteam die op strategisch niveau verantwoordelijk zijn voor de marketing van de deelnemende onderneming. Tijdens deze Table worden strategische topics besproken, zoals markpositionering, marktinformatie en –onderzoek, het product/marktbeleid, PR en communicatie.

EFBQ Round Table Finance

Deze Round Table is bedoeld voor de leden van het directie- of managementteam die op strategisch niveau verantwoordelijk zijn voor de financiële bedrijfsvoering van de deelnemende onderneming. Tijdens deze Table worden strategische topics besproken, zoals rapportage- en informatiemanagement, ondersteuning  van de bedrijfsprocessen, dashboards en de balanced scorecard en wet- en regelgeving.

EFBQ Round Table Operations (Production/Logistics/Service)

Deze Round Table is bedoeld voor de leden van het directie- of managementteam die op strategisch niveau verantwoordelijk zijn voor de operations, het voortbrengings- en dienstverleningsproces van de deelnemende onderneming. Tijdens deze Table worden strategische topics besproken, zoals efficiëntieverbetering, lean & mean methodes, communicatie/afstemming met Verkoop en Logistiek.

EFBQ Round Table HRM

Deze Round Table is bedoeld voor de leden van het directie- of managementteam die op strategisch niveau verantwoordelijk zijn voor het human resource managementt van de deelnemende onderneming. Tijdens deze Table worden strategische topics besproken, zoals competentiemanagement, opvolgingsproblematiek, vergrijzing, werving en selectie, boeien en binden van personeel en meer.

EFBQ Round Table Procurement

Deze Round Table is bedoeld voor de leden van het directie- of managementteam die op strategisch niveau verantwoordelijk zijn voor de inkoop van de deelnemende onderneming. Tijdens deze Table worden strategische topics besproken, zoals leveranciersmanagement, inkoopbesparingen en (inkomende) logistiek.

EFBQ Castle Session Compliance

Deze Castle Session is bedoeld voor de leden van het directie- of managementteam die op strategisch niveau verantwoordelijk zijn voor het managen van voldoen aan de wet- en regelgeving die van toepassing is in de sector en markten van de deelnemende onderneming. Tijdens deze bijeenkomst worden strategische topics besproken, zoals de relatie met de toezichthouder(s), het volgen van de ontwikkelingen in de wet- en regelgeving, het managen van de 'compliance' in de onderneming.

EFBQ Castle Session Sustainability

Deze Castle Session is bedoeld voor de leden van het directie- of managementteam die op strategisch niveau verantwoordelijk zijn voor duurzaamheid in de breedste zin van het woord, dus niet alleen op milieugebied, maar bijvoorbeeld ook op economisch en sociaal gebied. Tijdens deze bijeenkomst worden strategische topics besproken, zoals MVO, duurzaam HRM, duurzame inkoop, de Sustainable Development Goals (SDG's), wet- en regelgeving en certificering.

EFBQ Castle Session ICT

Deze Castle Session is bedoeld voor de leden van het directie- of managementteam die op strategisch niveau verantwoordelijk zijn voor de ICT van de deelnemende onderneming. Tijdens deze Table worden strategische topics besproken, zoals informatiemanagement, implementatieproblematiek, communicatie en afstemming met andere afdelingen.

EFBQ Castle Session Innovation

Deze Castle Session is bedoeld voor de leden van het directie- of managementteam die op strategisch niveau verantwoordelijk zijn voor de innovatie en/of R&D van producten, diensten en concepten van de deelnemende onderneming. Tijdens deze bijeenkomst worden strategische topics besproken, zoals de innovatie/ontwikkelingsfunnel, de balans tussen de basisresearch en productontwikkeling/aanpassing, innovatie/R&D planning en budgettering en meer.

EFBQ Castle Session Quality Health Safety & Environment (QHSE)

Deze Castle Session is bedoeld voor de leden van het directie- of managementteam die op strategisch niveau verantwoordelijk zijn voor de Quality Health Safety and Environment (QHSE) van de deelnemende onderneming. Tijdens deze bijeenkomst worden strategische topics besproken, zoals kwaliteitsmanagement (TQM), veiligheid en het milieubeleid.

EFBQ Meeting of Minds
De EFBQ Meeting of Minds heeft een exclusief karakter en is uitsluitend gereserveerd voor managers die op hoog strategisch niveau kennis met elkaar willen en kunnen delen. Deze persoonlijke invitatie is mede gebaseerd op hun bijdrage binnen de EFBQ Referentiegroep. De samenstelling van de leden van de Meeting of Minds wordt gekenmerkt door diversiteit; verschillende disciplines die ieder vanuit een andere achtergrond een bijdrage leveren aan de gekozen thema’s.
Netwerkbijeenkomsten

Deze bijeenkomst vindt plaats op locatie bij een EFBQ deelnemer die op één of meerdere gebieden een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd en die zich tijdens het EFBQ assessment of op andere wijze heeft onderscheiden van andere ondernemingen. Tijdens deze bijeenkomst wordt een specifiek thema gepresenteerd en besproken. Daarnaast bestaat het programma meestal uit een uitgebreide rondleiding met toelichting en wordt het afgesloten met een meer informele borrel.

Agenda

Bekijk welke Tables we binnenkort organiseren.

EFBQ Sociëteit

EFBQ Sociëteit Kasteel Heemstede is gevestigd in Kasteel Heemstede te Houten.