Business Toolbox

Door de deelnemers in de EFBQ Business Benchmark Groep wordt een groot aantal business- en management tools in de praktijk toegepast. De EFBQ organisatie faciliteert anoniem het onderling uitwisselen van deze tools, evenals de kennis en ervaringen die hiermee zijn opgedaan. Daarnaast wordt de ‘business toolbox’ ook voortdurend aangevuld met opkomende nieuwe tools, die mogelijk een toegevoegde waarde kunnen bieden in de strategische en operationele bedrijfsvoering.

Een greep uit de EFBQ Business Toolbox:

  • EFBQ Quick Start Module – een hulpmiddel voor het snel en flexibel formuleren van een strategisch plan. Deze handleiding resulteert in een beperkt aantal A-4 tjes, waarmee snel kan worden geschakeld in de aan- en bijsturing van de organisatie.
  • EFBQ Strategische Vragensets – door middel van een zestal vragensets wordt het directie- en/of managementteam begeleid bij het concreet formuleren van het strategisch kader van de organisatie.
  • EFBQ Questionnaire – een zeer uitgebreide vragenlijst in modulaire vorm. Delen hiervan worden door deelnemers gebruikt om bepaalde ‘gaten’ in de strategische bedrijfsvoering te dichten.

De EFBQ deelnemers kunnen naar wens gebruik maken van de geboden tools, maar kunnen ook met de eigen strategische plannen opgaan voor een EFBQ assessment.

Uitwisseling van best-practices

Door de individuele Business Reviews, het EFBQ assessment en de diverse bijeenkomsten wordt een goed inzicht verkregen...