"Voor een sterker bedrijfsleven in een internationale arena"
Slider

EFBQ Business Benchmark Sociëteit

EFBQ Sociëteit is gevestigd in Houten (onder Utrecht). Op de eerste etage heeft de EFBQ een zevental bijzondere inspiratieruimten ingericht voor de CEO-leden van de EFBQ. Zij gebruiken de sociëteit voor zakelijke ontmoetingen en als inspiratieruimte bij (strategische) vergaderingen. De zogenaamde strategische ‘hei-sessies’ worden veelal strategische ‘kasteel-sessies’ genoemd onder het motto: ‘Build your own Business Castle’: Een verdedigbaar bouwwerk met een sterke business voor winstgevendheid, continuïteit en waarde creatie.

Alle EFBQ Sociëteitruimten hebben een eigen thema met vergadertafels.

Sociëteit Lounge

De EFBQ Sociëteit Lounge is de centrale plaats van samenkomst. Met de geur van verse koffie en lekkernijen is dit de plaats voor ontmoeting, kennismaking en ontspanning.

EFBQ Lounge

Boardroom
In de EFBQ Boardroom komen directie- en managementteam samen om de voortgang van de doelstellingen vast te stellen, de dashboards te evalueren en waar nodig bij te sturen. De inrichting nodigt ook uit tot voortgangscontrole, bijsturing en het maken van evenwichtige besluiten. EFBQ Boardroom
Bibliotheektoren

De EFBQ Bibliotheektoren wordt gebruikt om verzamelde interne en externe kennis te analyseren voor inzichten en uitgangspunten. Hier bieden de SWOT-, concurrentie-, stakeholder-, portfolio en scenarioanalyse meer inzicht. Welke ontwikkelingen, intern en extern, zijn significant en welke niet? Inrichting met ronde vergadertafel voor maximaal 7 personen.

EFBQ Bibliotheek

Kasteelkeuken

In de EFBQ Kasteelkeuken delen de diverse EFBQ deelnemers hun keukengeheimen met elkaar. Hierbij worden niet alleen de succesverhalen gedeeld, maar ook waar het mis is gegaan, waarom het mis is gegaan en hoe men het vervolgens heeft aangepakt.

EFBQ Kasteelkeuken

Visietoren

De EFBQ Visietoren wordt gebruikt om de uitgangspunten, analyses en inzichten te voorzien van visie, missie en beleid om deze vervolgens door te vertalen naar concrete doelstellingen, speerpunten en prioriteitsstelling.

EFBQ Visietoren

Strategietoren

In de EFBQ Strategietoren ligt de focus vervolgens op de uitvoering en realisatie. Hier gaat het om 'de weg er naar toe'. Op welke wijze worden de bedrijfsdoelstellingen doorvertaald en gecommuniceerd naar de operationele doelstellingen en op welke wijze zijn of komen wij 'in control'?

EFBQ Strategietoren

Spiegelzaal

In de EFBQ Spiegelzaal vinden alle EFBQ bijeenkomsten plaats en delen vakgenoten inzicht, kennis en ervaringen met elkaar. Zij spiegelen zich aan elkaar, houden elkaar scherp en geven elkaar praktijk voorbeelden. Er worden nadrukkelijk geen consultancy diensten aangeboden binnen- of door de EFBQ. Het zijn uitwisselingen tussen gelijkgestemden die allen kennis komen brengen en halen.

EFBQ Spiegelzaal

Gebruik van de verschillende ruimtes is aan een aantal gebruiksvoorwaarden onderhevig. Deze kunt u hier vinden.

EC-Standard® – Assessment

De European Classification Standard® [EC-Standard®] is een gestandaardiseerde management toetsing...