Kasteel

"Inspireren om uit te blinken"

Kasteel

"Inspireren om uit te blinken"

next arrow
previous arrow

Onafhankelijk instituut voor Business Kwalificatie

Opgericht in 1992 onder auspiciën van de Europese Commissie

De EFBQ is een onafhankelijk instituut voor Business Kwalificatie, in 1992 opgericht door 50 ondernemingen en onder auspiciën van de Europese Commissie.

De EFBQ bevordert, toetst en kwalificeert onderscheidend ondernemerschap om bij te dragen aan een sterker bedrijfsleven in een snel veranderende wereld.

In de aanloop naar de Europese eenwording in 1992 verwierven drie grote en gerenommeerde consultancybureaus de opdracht om 50 middelgrote bedrijven te ondersteunen bij de onderlinge samenwerking, met als doel om sterker te staan in een grotere internationale markt zonder grenzen. Na enkele samenkomsten werd het de ondernemers en managers duidelijk dat zij gezamenlijk meer kennis, kunde en praktische ervaring in huis hadden dan de consultancybureaus. Zij besloten te stoppen met de consultants en de inzichten, kennis en ervaringen rechtstreeks met elkaar te delen en elkaar te helpen met best-practice voorbeelden van de best-in-class bedrijven. Zij richten daartoe de European Foundation for Business Qualification op, met dezelfde ondersteuning vanuit de Europese Commissie, en daarmee werden de consultants overbodig gemaakt. Inmiddels is het een groep van 100 ondernemingen geworden die allen in Nederland zijn gevestigd.

Missie EFBQ

De EFBQ heeft als doel het bevorderen, toetsen en kwalificeren van onderscheidend ondernemerschap in een netwerk van ondernemingen die van elkaar willen leren, de EFBQ Business Benchmark Groep. Deze geselecteerde business benchmark groep is opgebouwd uit 100 voorbeeldbedrijven uit verschillende branches. Met de European Business Qualification Standard®, een unieke methodiek die de bedrijfsvoering beoordeelt op alle relevante aspecten, heeft de EFBQ Business Benchmark Groep zich ontwikkeld tot dé benchmark voor ‘onderscheidend ondernemerschap’. Het anticiperend vermogen en verandervermogen van de ondernemingen staan hierbij centraal. De missie wordt op verschillende wijzen nagestreefd.

Voor een sterker bedrijfsleven in een internationale arena

Bedrijven en hun management spiegelen zich binnen het EFBQ Business Benchmark Groep aan voorbeeldbedrijven uit andere branches, de Top 100. Ook wanneer zij zelf gezien worden als voorloper in de eigen branche kunnen zij hun horizon verder verbreden, leren van ontwikkelingen in andere branches en een continue verbetering realiseren. Hiermee worden bedrijven scherp gehouden en kan het management het onderscheidend vermogen van de onderneming op de korte termijn verbeteren en op lange termijn borgen.