Onderscheidend ondernemerschap

“Op maat gesneden met relevante beleidsaspecten en doelstellingen ”

Onderscheidend ondernemerschap

“Op maat gesneden met relevante beleidsaspecten en doelstellingen ”

next arrow
previous arrow

Onderscheidend ondernemerschap

De European Foundation for Business Qualification (EFBQ) is in 1992 opgericht onder auspiciën van de Europese Commissie met als doel het bedrijfsleven een sterkere positie te geven in een Europese markt zonder grenzen. Bedrijven hebben een sterke behoefte zich te profileren als de beste in hun gekozen markten en zich te onderscheiden van de concurrenten.

De EFBQ is een onafhankelijke stichting die het secretariaat voert voor 100 ondernemingen met als doel het bevorderen, toetsen en kwalificeren van strategisch- en onderscheidend ondernemerschap. Dit gebeurt door middel van een benchmark, dat is opgebouwd uit voorbeeldbedrijven uit verschillende branches. Met onder andere de EC-Standard®, een unieke methodiek die de bedrijfsvoering beoordeelt op alle relevante aspecten, heeft de EFBQ zich ontwikkeld tot dé benchmark voor strategisch ondernemerschap.

Strategisch- en onderscheidend ondernemerschap is in het kort ‘weten wat je wilt en kunnen realiseren wat je wilt’. Strategisch is het voorzien van ontwikkelingen en daarop inspelen in het voordeel van de onderneming. Ondernemerschap kent vele varianten, maar altijd zal de focus gericht moeten zijn op: Geld verdienen, continuïteit en waarde creatie.

‘Weten wat je wilt’ moet zich uiten in een duidelijk en goed onderbouwd strategisch kader met de juiste overwegingen. In dit kader worden de externe ontwikkelingen (kansen en bedreigingen) en interne (on)mogelijkheden (sterkten en zwakten) meegenomen in de visie van het management en dit moet uiteindelijk leiden tot speerpunten, concrete doelstellingen en een scherpe prioriteitsstelling.

‘Kunnen realiseren wat je wilt’ wordt niet alleen bepaald door de externe mogelijkheden in het gekozen speelveld, maar komt ook voort uit de beschikbare mensen, middelen en organisatie waarmee de betreffende doelstellingen moeten worden gerealiseerd. De speerpunten, doelstellingen en prioriteiten dienen als uitgangspunt voor een concrete doorvertaling naar de rest van de organisatie. Hierbij is van belang dat de mensen, middelen en organisatie voldoende zijn ingesteld op het realiseren van deze doelstellingen. Is de aansturing en monitoring goed geregeld en wordt de prioriteitsstelling aangehouden? Ofwel doe je niet alleen ‘de dingen juist’, maar vooral ook doe je ‘de juiste dingen’? Onderdeel van strategisch ondernemerschap is het vermogen van het management om te anticiperen op de veranderingen in de markt. Ook het verandervermogen van het management en de organisatie, ofwel de mate waarin op de betreffende veranderingen kan worden ingespeeld, bepaalt mede het niveau van het strategisch ondernemerschap.

Lees verder:

EFBQ

De business benchmark inspireert om individueel en als team uit te blinken.
Lees meer

Dé benchmark

Business kwalificatie betekent de juiste dingen doen met focus op waarde creatie voor de organisatie. Lees meer

Quickscan

Ontwikkelen of borgen wij ons onderscheidend ondernemerschap voldoende? Neem contact op of vul de quickscan in.