"Voor een sterker bedrijfsleven in een internationale arena"
Slider

Over EFBQ

De EFBQ is een onafhankelijk instituut voor Business Kwalificatie, in 1992 opgericht onder auspiciën van de Europese Commissie.
De EFBQ bevordert, toetst en kwalificeert strategisch- en onderscheidend ondernemerschap, om goede bedrijven te onderscheiden. De EFBQ geeft deelnemers een platform om zich als lerende organisaties te profileren en managers telkens te stimuleren met actuele best-practice voorbeelden.

  • De EFBQ Business Benchmark® is een unieke methodiek die alle aspecten van de bedrijfsvoering anoniem vergelijkt met honderd best-in-class ondernemingen.
  • De terugkoppeling op meer dan 60 business-aspecten geeft elke deelnemer een kijkje in de spiegel over het functioneren van de onderneming vanuit het strategisch kader naar doorvertaling en resultaten.
  • De European Business Qualification Standard® heeft alle essentiële overwegingen voor onderscheidend ondernemerschap gekoppeld aan best-in-class uitvoeringen. De EFBQ Business Benchmark voorziet in een op maat gesneden Business Qualification Roadmap®, een business toolbox met de beste praktijkvoorbeelden, periodieke business reviews, gerichte business meetings en 1-op-1 contacten met succesvolle ondernemers en experts met begeleiding vanuit het EFBQ Business Benchmark Centre. Het helpt deelnemers eerst om bestaande projecten versneld en succesvol af ronden.
  • Visionaire inzichten, praktische kennis en markt ervaringen worden op een bijzondere en zeer vertrouwelijke wijze met elkaar gedeeld tijdens best-practices business meetings en onderlinge contacten.
  • Verbeteringen worden gevonden bij best-in-class experts met best-practice voorbeelden bij deelnemers en... nadrukkelijk niet via consultancy diensten, adviezen, trainingen, workshops of seminars.
  • Met de verbindende en op de praktijk gerichte aanpak heeft de EFBQ Business Benchmark Groep zich vanaf 1992 ontwikkeld tot dé benchmark voor strategisch en onderscheidend ondernemerschap.
  • Uitsluitend geschikt voor deelnemers die op zoek blijven naar innovatie en verbetering en zich willen onderscheiden.
  • Zo’n honderd ambitieuze ondernemingen uit vrijwel alle sectoren van het bedrijfsleven bieden hun managers deze benchmark om zich professioneel te blijven uitdagen.
  • De EFBQ Sociëteit in Houten (Utrecht) is de plaats van samenkomst voor directie- en managementteams.
  • De EFBQ selecteert nieuwe deelnemers op hun ambitieniveau om zich voortdurend te willen onderscheiden en verbeteren binnen een relevante Business Benchmark Groep van bijzondere voorbeeldbedrijven uit vele branches. Het houdt managers en ondernemers een spiegel voor op de vraag: Hoe doe je het als bedrijf en hoe verhoudt zich dit tot andere deelnemende bedrijven? Waar doe je het goed en waar kun je nog leren?

Met de kwalificatie van de EFBQ kunnen de deelnemende bedrijven zich nadrukkelijk onderscheiden. Belangrijker nog is dat deelnemers leren van elkaar en grote stappen kunnen maken in winstgevendheid, continuïteit en waarde creatie.

Zo werkt de EFBQ aan zichtbaar betere bedrijven.

Missie

De EFBQ bevordert, toetst en kwalificeert onderscheidend ondernemerschap in een netwerk van ondernemingen die van elkaar willen leren. Deze missie wordt op verschillende wijzen nagestreefd.

Personalia

Geert KuperusGeert Kuperus
Voorzitter Raad van Bestuur
Keje I.M. MolenaarKeje I.M. Molenaar
Lid Raad van Bestuur
Drs. Hans C. BlankertDrs. Hans C. Blankert
Lid EFBQ Adviesraad
Gerrit SchipperGerrit Schipper
Lid Raad van Bestuur
Sandra AndraeSandra Andrae
Directeur Business Benchmark Centre

Strategisch- en onderscheidend ondernemerschap

De EFBQ is een onafhankelijke stichting die het secretariaat voert voor 100 ondernemingen...
Best in class companies