"Voor een sterker bedrijfsleven in een internationale arena"
Slider

Over EFBQ

De EFBQ is een onafhankelijk instituut voor Business Kwalificatie, in 1992 opgericht onder auspiciën van de Europese Commissie.
De EFBQ bevordert, toetst en kwalificeert strategisch en anticiperend ondernemerschap, om goede bedrijven te onderscheiden. De EFBQ geeft deelnemers een platform om zich als lerende organisaties te profileren en managers telkens te stimuleren met actuele best-practice voorbeelden.

  • De EFBQ-Benchmark® is een unieke methodiek die alle aspecten van de bedrijfsvoering anoniem vergelijkt met honderd best-in-class ondernemingen.
  • De terugkoppeling op meer dan 60 business-aspecten geeft elke deelnemer een kijkje in de spiegel over het functioneren van de onderneming vanuit het strategisch kader naar doorvertaling en resultaten.
  • Het Management Kwalificatie Project helpt deelnemers eerst om bestaande projecten versneld en succesvol af ronden.
  • Visionaire inzichten, praktische kennis en markt ervaringen worden op een bijzondere en zeer vertrouwelijke wijze met elkaar gedeeld tijdens meetings en onderlinge contacten.
  • Verbeteringen worden gevonden bij best-in-class experts met best-practice voorbeelden bij deelnemers en... nadrukkelijk niet via consultancy diensten, adviezen, trainingen, workshops of seminars.
  • Met de verbindende en op de praktijk gerichte aanpak heeft de EFBQ-referentiegroep zich vanaf 1992 ontwikkeld tot dé benchmark voor strategisch en anticiperend ondernemerschap.
  • Uitsluitend geschikt voor deelnemers die op zoek blijven naar innovatie en verbetering.
  • Zo’n honderd ambitieuze ondernemingen uit vrijwel alle sectoren van het bedrijfsleven bieden hun managers deze benchmark om zich proffesioneel te blijven uitdagen.
  • De EFBQ Sociëteit Kasteel Heemstede in Houten (Utrecht) is de plaats van samenkomst voor directie- en managementteam.
  • De EFBQ selecteert nieuwe deelnemers op hun ambitieniveau om zich voortdurend te willen verbeteren binnen een relevante referentiegroep van bijzondere voorbeeldbedrijven uit vele branches. Het houdt managers en ondernemers een spiegel voor op de vraag: Hoe doe je het als bedrijf en hoe verhoudt zich dit tot andere deelnemende bedrijven? Waar doe je het goed en waar kun je nog leren?

Met de kwalificatie van de EFBQ kunnen de deelnemende bedrijven zich onderscheiden. Belangrijker nog is dat deelnemers leren van elkaar en grote stappen kunnen maken in winstgevendheid, continuïteit en waarde creatie.

Zo werkt de EFBQ aan zichtbaar betere bedrijven.

Missie

De EFBQ bevordert, toetst en kwalificeert strategisch ondernemerschap in een netwerk van ondernemingen die van elkaar willen leren. Deze missie wordt op verschillende wijzen nagestreefd.

Personalia

Geert J. KuperusGeert J. Kuperus

Voorzitter Raad van Bestuur

 Mr. Frans H.J.J. AndriessenMr. Frans H.J.J. Andriessen

Lid EFBQ Adviesraad

Keje I.M. MolenaarKeje I.M. Molenaar

Lid Raad van Bestuur

Drs. Hans C. BlankertDrs. Hans C. Blankert

Lid EFBQ Adviesraad

Gerrit SchipperGerrit Schipper

Lid Raad van Bestuur

Sandra AndraeSandra Andrae

Directeur Assessment Centre

Strategisch Ondernemerschap

De EFBQ is een onafhankelijke stichting die het secretariaat voert voor 100 ondernemingen...
Best in class companies