Kasteel

"Inspireren om uit te blinken"

Kasteel

"Inspireren om uit te blinken"

next arrow
previous arrow

Privacy Policy

De European Foundation for Business Qualification neemt uw privacy serieus en hecht waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van de website van de EFBQ, efbq.nl, accepteert u daarmee gebonden te zijn aan deze privacy policy, die kan worden gewijzigd of aangepast van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving.

Traffic data (Automatisch Gegenereerde Informatie)

Traffic data worden gegenereerd wanneer uw computer verbinding maakt met efbq.nl en zijn alleen niet voldoende om u te identificeren. We kunnen de volgende informatie verzamelen: de oorsprong van de verbinding, IP-adres, het type en de versie van de gebruikte internet browser, de lengte van de verbinding, enz. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor statistische doeleinden om het verkeer naar en op efbq.nl te analyseren (meest en minst bekeken pagina’s, activiteit per dag en uur, enz.). Traffic data worden altijd anoniem verwerkt.

Persoonsgegevens

U hoeft ons niet te voorzien van persoonlijk identificeerbare informatie om het publieke deel van efbq.nl te gebruiken. Als we enige persoonlijke informatie ontvangen, verzamelen en/of verwerken gebruiken we het op een eerlijke en rechtmatige wijze. Persoonsgegevens van medewerkers van bedrijven die bij de EFBQ zijn aangesloten worden uitsluitend gebruikt om de dienstverlening van de EFBQ te kunnen uitvoeren. Voor een uitgebreidere toelichting op ons privacybeleid ten aanzien van persoonsgegevens kunt u hier terecht.

Links naar andere sites

De website efbq.nl bevat links waarmee u de website verlaat en op websites van een andere partij terecht komt. De EFBQ heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. Wij raden u aan het privacybeleid en / of verklaringen van de andere websites die u bezoekt te raadplegen. Deze website, efbq.nl, is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor informatie, data, programma’s die u via onze site krijgt van derden. De informatie die u van derden krijgt, vertegenwoordigt niet altijd onze mening. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Informatie op www.efbq.nl

Wij kunnen niet garanderen dat de informatie op onze website foutloos is, volledig en/of actueel is. Daarom kunt u aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Mocht u informatie, data en/of programma’s tegen komen waarvan het copyright bij u ligt, verzoeken wij u dit te melden aan de webmaster. Indien de informatie die u tegenkomt op efbq.nl in uw ogen niet goed, volledig of actueel is, kunt u contact opnemen met de webmaster (info@efbq.nl). Wij stellen uw commentaar en/of eventuele aanvullingen op prijs. Door uw bijdragen kunnen wij onze website verbeteren.

EFBQ

De business benchmark inspireert om individueel en als team uit te blinken.
Lees meer

Dé benchmark

Business kwalificatie betekent de juiste dingen doen met focus op waarde creatie voor de organisatie. Lees meer

Quickscan

Ontwikkelt en borgt u uw onderscheidend ondernemerschap voldoende? Neem contact op of vul de quickscan in.