Business Qualification

“Weten wat u wilt en kunnen realiseren wat u wilt”

Business Qualification

“Weten wat u wilt en kunnen realiseren wat u wilt”

next arrow
previous arrow

Business Qualification Standard®

De Business Qualification Standard® is dé meetlat voor onderscheidend ondernemerschap. Het is een uniek kwalificatie concept voor continue verbetering in een business benchmark met directie- en managementteams van maximaal 100 geselecteerde bedrijven uit verschillende branches. De business benchmark inspireert alle leden van het management om individueel en als team uit te blinken.

De EFBQ is ontstaan uit fundamenteel onderzoek naar goed en intuïtief ondernemerschap, om daarmee succesvolle van minder succesvolle bedrijven te kunnen onderscheiden. Het resultaat is een complete classificatiestandaard met ruim 800 overwegingen, die deelnemers als leidraad kunnen gebruiken op hun pad naar het kwalificeren voor onderscheidend ondernemerschap. De overwegingen vormen de basis van de unieke Business Qualification Standard®, die continue is verrijkt en aangescherpt op basis van actualiteit en best practices van deelnemers en experts.

De Business Qualification Standard® is onderverdeeld in ongeveer 55 beleidsaspecten, strategische vragensets, modules en methodieken. Deelnemers kwalificeren zich door het benchmarken met best practices van de geselecteerde business benchmark groep. Deze best practices, en niet een minimum of gemiddelde, bepalen de lat voor een business of management kwalificatie.

Een bedrijf kwalificeert zich voor onderscheidend ondernemerschap wanneer hij het strategisch kader heeft bepaald en weten door te vertalen in de relevante beleidsaspecten van de organisatie. Een bedrijf bepaalt nadrukkelijk zelf waar de focus dient te liggen en wat de te realiseren doelstellingen en relevante beleidsaspecten voor de organisatie zijn. Een manager kwalificeert zich voor onderscheidend ondernemerschap wanneer hij of zij op het eigen deelgebied door vakgenoten wordt herkend als best in class.

In een Business Qualification Roadmap wordt op basis van een persoonlijke intake vastgelegd wat de weg naar onderscheidend ondernemerschap is. Deze is op maat en bevat alleen die beleidsaspecten en overwegingen die op dat moment relevant zijn voor de deelnemer om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Door voortdurend contact tijdens Benchmark Meetings en Business Reviews weet het Business Benchmark Centre welke best practices relevant zijn en worden deelnemers op basis van strategische vraag en best practice met elkaar in contact gebracht.

Deelnemers krijgen daarnaast inzicht in een complete Business Toolbox met best practices, managementmodellen en methodieken op alle beleidsaspecten.

Lees verder:

EFBQ

De business benchmark inspireert om individueel en als team uit te blinken.
Lees meer

Dé benchmark

Business kwalificatie betekent de juiste dingen doen met focus op waarde creatie voor de organisatie. Lees meer

Quickscan

Ontwikkelt en borgt u uw onderscheidend ondernemerschap voldoende? Neem contact op of vul de quickscan in.