Slider

Benchmark op anticiperend ondernemerschap

Unieke methodiek

De European Classification Standard® [EC-Standard®] is in 1991 ontwikkeld door een aantal toonaangevende bedrijven in Nederland onder leiding van prof. dr. P.M. van Kempen en in samenwerking met onder andere Coopers & Lybrand.

Het resultaat was een op de praktijk gerichte management toetsing, gericht op strategisch ondernemerschap en het anticiperend vermogen van de onderneming.

Business assessment en kwalificatie

Kandidaat deelnemers gaan met de eigen strategische plannen op voor een EFBQ assessment. Dit assessment meet de onderbouwing en haalbaarheid van het gevoerde beleid, de conditie van de onderneming, samenhang en consistentie van de aansturing en in hoeverre het gevoerde beleid op een juiste wijze is, en blijft, afgestemd op de situatie en vraag van de markt.

Het EFBQ assessment wordt uitgevoerd door twee assessoren, de Preferred Assessor en de Directeur van het Assessment Centre van de EFBQ, en bestaat uit twee hoofdonderdelen, verificatiegesprekken en documentonderzoek. Een assessment vergt per managementteamlid dan ook niet meer dan een dagdeel voor de voorbereiding (het verzamelen van de strategische en operationele documenten die gebruikt worden om de onderneming aan te sturen) en het verificatiegesprek met de assessoren.

Vergelijking met best-in-class

De organisatie wordt op meer dan 60 beleidsaspecten van de bedrijfsvoering vergeleken met de EFBQ benchmark, waarbij de norm bepaald wordt door de ‘best-in-class’, ofwel de hoogst behaalde score. Met ieder assessment wordt de methodiek herijkt, omdat een eens behaalde hoge score in relatieve waarde kan dalen in het zich voortdurend verbeterende netwerk van lerende ondernemingen. Na het behalen van de kwalificatie maakt de getoetste onderneming deel uit van de EFBQ Top 100.

Strategische Management Tables

  • Voor alle mt-leden op vele functiegebieden
  • Branche overschrijdende kennisuitwisseling
  • Best-in-class voorbeelden uit de praktijk