Slider

EC-Standard

De European Classification Standard® [EC-Standard®] is een gestandaardiseerde management toetsing, gericht op strategisch ondernemerschap en het anticiperend vermogen van de onderneming. De EC-Standard® bestaat uit een methodiek en de strategische benchmark hiervan. Een aantal specifiek voor de EFBQ ontwikkelde management tools geven vorm en structuur aan deze methodiek:

  • EFBQ Questionnaire – een zeer uitgebreide vragenlijst in modulaire vorm. Delen hiervan worden door deelnemers gebruikt om bepaalde ‘gaten’ in de strategische bedrijfsvoering te dichten.
  • EFBQ Quick Start Module – een hulpmiddel voor het snel en flexibel formuleren van een strategisch plan. Deze handleiding resulteert in een beperkt aantal A-4 tjes, waarmee snel kan worden geschakeld in de aan- en bijsturing van de organisatie.
  • EFBQ Strategische Vragensets – door middel van een zestal vragensets wordt het directie- en/of managementteam begeleid bij het concreet formuleren van het strategisch kader van de organisatie.

De EFBQ deelnemers kunnen naar wens gebruik maken van de geboden tools, maar kunnen ook met de eigen strategische plannen opgaan voor een EFBQ assessment.

EFBQ Assessment

  • Meet de onderbouwing en haalbaarheid van het gevoerde beleid
  • Norm wordt bepaald door ‘best in class’
  • Getoetst op meer dan 60 aspecten van de bedrijfsvoering