Kasteel

"Inspireren om uit te blinken"

Kasteel

"Inspireren om uit te blinken"

next arrow
previous arrow

Uittreksel statuten

De Europese Stichting voor Business Kwalificatie, gewoonlijk in Engelse taal aan te duiden als: European Foundation for Business Qualification, bij afkorting te noemen: “EFBQ”, is statutair als non-profit stichting gedeponeerd bij de KvK Utrecht (nr. 41187189).

De EFBQ werd op 15 mei 1992 (vijftien mei negentienhonderd tweeënnegentig) erkend door de Europese Commissie als een netwerk van ondernemingen, waarin ondernemers in de landen van de Europese Unie kennis en ervaringen uitwisselen op het gebied van strategisch- en anticiperend ondernemerschap.

De stichting heeft ten doel:

 • het bevorderen van kwaliteit en competenties op het gebied van strategisch- en anticiperend ondernemerschap, een goed toegepaste bedrijfsvoering, betrouwbaarheid en vooruitstrevend ondernemerschap, bij de in “de stichting” deelnemende ondernemingen in Europa, op basis van het ‘EFBQ concept’;
 • het kwalificeren en onderscheidend profileren van deelnemende ondernemingen die een hoge score behalen bij de toetsing op de European Classification Standard;
 • het verwerven en instandhouden van licentierechten volgens het EFBQ-concept.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door onder meer:

 • het formeren van een geselecteerd aantal ondernemingen die zich in de markt profileren als ‘lerende ondernemingen’ en streven naar kwaliteit, competenties en kwalificatie op het gebied van strategisch- en anticiperend ondernemerschap, een goed toegepaste bedrijfsvoering, betrouwbaarheid en vooruitstrevend ondernemerschap, en de voortgang daarvan willen toetsen, meten en vergelijken;
 • het laten deelnemen van de geselecteerde ondernemingen in een management kwalificatie project volgens de European Classification Standard®;
 • het - na een assessment - vaststellen van een anonieme score op meer dan 55 onderdelen van de bedrijfsvoering ten opzichte van ‘best-practices’;
 • het anoniem benchmarken om de behaalde resultaten te vergelijken met andere deelnemers uit verschillende branches;
 • het organiseren, coördineren en faciliteren van Roundtables, Management Tables en Themabijeenkomsten voor leidinggevenden van deelnemende ondernemingen om  kennis en ervaringen te delen en van elkaar kunnen leren;
 • het kwalificeren van deelnemende ondernemingen op de niveaus “Qualified Company”, “European Business Star” en (een nominatie voor) de “European Business Award”;
 • het bevorderen van de erkenning en onderscheidende profilering van zulke gekwalificeerde ondernemingen;
 • de instelling van een Europese prijs genaamd “European Business Award” en van een Europese erkenning voor goede prestaties bij kwalificatie in de vorm van verlening van de predikaten “European Business Star” en “Qualified Company”;
 • het bevorderen van de gewenste publiciteit voor “de stichting” en haar deelnemers;
 • het initiëren, bevorderen, ondersteunen en doen uitvoeren van alle overige activiteiten, die tot het bereiken van de doelstellingen kunnen leiden.

EFBQ

De business benchmark inspireert om individueel en als team uit te blinken.
Lees meer

Dé benchmark

Business kwalificatie betekent de juiste dingen doen met focus op waarde creatie voor de organisatie. Lees meer

Quickscan

Ontwikkelen of borgen wij ons onderscheidend ondernemerschap voldoende? Neem contact op of vul de quickscan in.